top of page

Äldrekontakt utökar i Malmö - startar fikagrupp på Nobel 21

Äldrekontakt är en ideell organisation som arrangerar fikaträffar för ensamma äldre. De arbetar inom 34 kommuner runtom i landet, bland annat Malmö.


Nu startar Äldrekontakt sin sjunde fikagrupp i Malmö, denna gång på Föreningscenter Nobel 21. Medan övriga träffar hålls hemma hos fikavärdarna, innebär fikaträffen på Nobel 21 en utveckling för Äldrekontakt genom att det är den första gruppen som håller till på en mötesplats.Enligt den statistik som Äldrekontakt arbetar utifrån uppger en tredjedel av alla personer över 75 år att de ofta, eller alltid, känner sig ensamma. I Äldrekontakts egna undersökningar svarar gästerna att fikagrupperna gör skillnad; de känner sig mindre ensamma när de får komma hemifrån och träffa jämnåriga över en fika.


Äldrekontakts fikavärdar har som uppdrag att småprata och umgås med de äldre gästerna. Man tar med sitt eget fikabröd och bjuder på, tillsammans med kaffe som kan kokas på plats. Vanligtvis hålls fikaträffarna på söndagseftermiddagar mellan klockan 15-17, cirka 4-6 tillfällen per år.


"Äldre" är personer som är över 75 år och bor ensamma i eget boende. De har börjat få svårt att ta sig ut på egen hand och vänskapskretsen har börjat tunnas ut.


För att kunna vara med i gruppen krävs att den äldre själv har möjlighet att ta sig till mötesplatsen, exempelvis med färdtjänst eller kommunala färdmedel.


Vill man arbeta som fikavärd kan man redan idag anmäla sitt intresse på Äldrekontakts hemsida: www.aldrekontakt.se/volontar
Comentários


bottom of page