top of page

Animerad film ett medel för ungas klimatengagemang


Att underlätta och främja ungas klimatengagagemang genom animerad film har varit målet för Erasmus+ projektet YANG C.C, "Youth as Agents to Negate Global Climate Change via visual means", som lärt ut och spridit verktyg och inspiration på flera olika sätt.


Projektet har drivits av Malmö Ideella tillsammans med CCBE - Centre for Capacity Building and Empowerment, grekiska Dracon Rules Design Studio och bulgariska Pnevma LLC - fyra organisationer med bred kompetens från sociala, kreativa, kulturella sammanhang.

Aktiviteterna inom projektet har direkt involverat totalt 64 unga, och personer som arbetar med och för unga. Därtill har nyfikna och intresserade på olika nivåer kunnat ta del av resultat och information via bland annat lokala träffar, press och digitala medier.

Erfarna kreatörer lärde ut tekniken

Malmö Ideella höll i början av maj YANG C.C:s andra utbildningstillfälle på Föreningscenter Nobel 21. Här - precis som under det första i Sofia, Bulgarien hösten 2022 - fick deltagarna möjlighet att gemensamt utforska alltifrån stop-motion animation till cut-out animation, flip-book animation, leranimation och dockanimation, för att se hur de på ett enkelt sätt kan skapa kortare filmer och engagemang kring olika ämnen inom klimatfrågan.

Utbildare på Nobel 21 i Malmö var den kände bulgariske mimartisten, antropologen och professorn Alexander Iliev, i samarbete med landsmannen och skådespelaren, filmskaparen och läraren Filip Donchev.

Donchec ansvarade även för utbildningen i Sofia, där Malmö Ideella under fem intensiva dagar deltog med representanter från bland annat föreningarna Spelens hus och BID Malmö, liksom stiftelsen KC Kompetenscenter.

Som en del av Erasmus+ öppnade aktiviteterna även för ett interkulturellt utbyte och möjligheten att knyta nya och betydelsefulla internationella kontakter.


Tillsammans för bästa resultat

YANG CC har drivits genom ett ömsesidigt engagemang och samverkan mellan projektets olika parter, från uppstarten i Aten våren-sommaren 2022.


Utvecklingen och resultaten från projektet har löpande presenterats både online och vid lokala fysiska träffar.


YANG C.C. har visat unga, och personer som arbetar med och för unga, hur de på egen hand kan engagera sig inom klimatfrågan när de producerar animationer som ger tyngd åt idéer och kreativitet, och som blir medel för budskap till beslutsfattare och allmänheten, både lokalt och globalt.


FAKTA - YANG C.C, "Youth as Agents to Negate Global Climate Change via visual means"

Projektkod: 2021-2-SE02-KA210-YOU-000048624

Partners: Malmö Ideella (SE), CCBE - Centre for Capacity Building and Empowerment (SE), Dracon Rules Design Studio (EL), Pnevma LLC (BG). Period: 1 maj 2022 - 1 november 2023

Aktiviteter: TPM1 (Transnational Project Meeting 1) i Aten, Grekland, 16-17 juni 2022; LTTA1 (Learning Teaching and Training Activities 1) i Sofia, Bulgarien, 7-11 oktober 2022; LTTA2 i Malmö, Sverige, 4-10 maj 2023; TPM2 i Malmö, Sverige 8-9 Oktober 2023. Regelbundna onlinemöten, lokala fokusgruppmöten och spridningsevent, med mera.


Ta reda på mer

YANG C.C

Yang C.C - Facebook

Yang C.C - Youtube
Comments


bottom of page