top of page

Barnkonventionen i praktiken - utbildning för föreningar

"Hur skapar vi trygghet för barn i föreningslivet?" är en utbildning för ledare inom föreningslivet, som ges av Friends i samarbete med Malmö stad.


Fokus för utbildningen är att ge kunskap och konkreta verktyg för att skapa trygghet för barn och unga i din förening.


Utbildningen går igenom följande:

-    Barnkonventionen, vad innebär den för dig som ledare och hur kan barnkonventionen vara ett stöd i arbetet för att främja trygghet och lika värde?

-    Hur skapar vi samsyn bland ledare?

-    Hur vi kan förebygga kränkningar, dåligt språkbruk och otrygg stämning i gruppen/föreningen.

-    Vi går igenom normer och status och hur det påverkar gruppen och hur det hänger ihop med kränkningar.

-    Praktiska och konkreta verktyg och tips som du kan använda när du möter barn och unga.


Datum: Det finns tre möjliga tillfällen att gå utbildningen under våren 2024:


  • 12 mars kl 18-20

  • 23 april kl 18-20

  • 28 maj kl 18-20


Lokal: Baltiska biblioteket, Eric Perssons väg 8a.


Ingen kostnad


För vem: I första hand föreningar som är registrerade hos Fritidsförvaltningen, men andra är också välkomna att delta i mån av plats.


Anmäl dig till: michaela.ismaili@malmo.se


Utbildningen ges av Friends.

Comentários


bottom of page