top of page

Bidra till det Samskapande Malmö 2040

Hur kan det samskapade Malmö se ut i framtiden? Vilka konkreta steg skulle kunna påskynda utvecklingen?


Mycket har hänt och mycket händer kring samskapande processer i Malmö. Medborgare, civilsamhälle, offentlig- och privat sektor samt universitetet försöker på flera sätt lösa olika samhällsutmaningar, skapa sociala innovationer, och bidra till en mer hållbar samhällsutveckling.


Malmö universitet ingår i Europauniversitetsalliansen UNIC och kommer att utveckla ett UNIC Centre for City Futures. Syftet är att bygga allianser för urban och hållbar samhällsutveckling. Centret ska tillsammans med olika aktörer identifiera stadens samhällsutmaningar genom participatorisk forskning och lärande i staden.


Re-Imaginatorium för den framtida staden

Ett första steg är att tillsammans med er bättre förstå de samskapande processerna i staden och lära oss av kraften i utvecklingen. Vi bjuder därför nu in brett, alla er som arbetar med samhällsutmaningar och samskapande processer inom näringsliv, offentlig sektor, civilsamhället och akademin, till en dag av gemensamt utforskande och samskapande – ett Re-Imaginatorium för att samskapa Malmö 2040.


Under dagen kommer vi få lyssna till olika inspirerande initiativ och tillsammans diskutera vad vi kan lära från historiska och pågående processer. Men framför allt vill vi rikta fokus på framtiden och vägen framåt.

Varmt välkommen till ett evenemang där vi tillsammans utforskar staden och samskapar framtidens Malmö!


När: 8 december, kl. 9:00-16:00

Var: Media Evolution, Stora Varvsgatan 6a

Hur: Arrangemanget är kostnadsfritt och vi bjuder på lunch.


Anmäl dig via denna länk senast den 25 november.


Begränsat antal platser.


Evenemanget är ett samarrangemang mellan Malmö universitet genom UNIC Centre for City Futures, Mötesplats Social Innovation och Collaborative Future-Making, Malmöakademin, Malmö Ideella och Media Evolution.Om UNIC och UNIC Centre for City Futures

Malmö universitet ingår i Europauniversitetsalliansen UNIC (European University for Cities in Post-Industrial Transition), en allians som består av tio universitet som representerar olika europeiska städer.


UNIC erbjuder möjligheter till internationellt engagemang och utbyte för studenter och personal samt vägar för samarbete för lärare och forskare. Inom ramen för UNIC-samarbetet leder Malmö universitet utvecklingen av UNIC Centre for City Futures, en plattform för tvärsektoriella samarbeten för tranformativ innovation och hållbar samhällsutveckling.


UNIC Centre for City Futures ska utveckla och driva fysiska och virtuella mötesplatser där studenter, medborgare, forskare, lärare och andra intressenter tillsammans adresserar samhällsutmaningar.


Läs mer om UNIC https://www.unic.eu/en

Comments


bottom of page