top of page

Cobudget ska öka medborgares deltagande

Det digitala verktyget Cobudget började i Stockholm på ett kulturhus. Nu testas det av Malmö Tillsammans, som bland annat har använt det i Beijers Park för att få fler Kirsebergsbor aktiva i sin stadsdel.


Jakob Skote var en av de som tog fram verktyget Cobudget, för att på ett enkelt sätt samla in idéer när kulturhuset Blivande i Stockholm tog form.När kulturhuset Blivande växte fram i Stockholm växte också behovet av ett digitalt verktyg fram, som skulle underlätta medlemmarnas deltagande och även bidra till att decentralisera arbetet med huset. Resultatat blev Cobudget, en digital plattform, som bland annat Jakob Skote var med och tog fram.


– Det gör det lätt för folk att bli delaktiga i processerna. Det är lätt att komma in i det och förstå hur det funkar, säger han.


På Cobudget skapar man en användare och kan sedan lägga in idéer, exempelvis för ett aktivitetshus, en stadsdel eller en mindre verksamhet. Därefter kan medlemmar bidra till varandras idéer eller rösta på den de tycker bäst om.


På Blivande har verktyget använts främst för konstnärliga projekt, som att utse vem som ska få ställa ut i galleriet eller vad trädgården ska innehålla. Men nu har Cobudget även testats för lokal utveckling i Östervärn och på Kirseberg, sedan Malmö Tillsammans valde att testa verktyget i projektet.


– Jag tror att det kan ge mycket högre delaktighet från medborgare som inte redan är med, säger Jakob Skote.


Cobudget kan jämföras med medborgarinitiativ och liknande verktyg som alla har gemensamt att medborgare ges möjlighet att bidra med sina idéer och tankar för sin stad eller stadsdel.


När verktyget testades på Beijers Parks Café i november bjöds boende och verksamma i området in för att lägga upp idéer om hur Kirseberg och Östervärn kan bli ännu bättre. Bland annat kom det in idéer och önskemål om mer kultur och ungdomsverksamhet i Beijers Park.


– Vi har sett att det finns en önskan om att komma in med sina idéer på ett strukturerat sätt, jag tror verktyget fyller ett behov, säger Linus Fast, projektmedarbetare i Malmö Tillsammans som var den som samlade in idéerna på Kirseberg.


I slutet av november besökte Malmö Tillsammans Beijers Parks Café för att samla in idéer från de boende i området.Nu är förhoppningen att idéerna lättare ska kunna förverkligas, antingen med hjälp av andra aktiva i området eller med hjälp av projektet och lokala aktörer. Genom att använda Cobudget ska det bli lättare att knyta kontakter med andra idéägare, vilket också skapar ett större intresse för både sin egen och andras idéer.


– Jag tror att det kan hjälpa er att förverkliga fler projekt. Och att samlingen av idéer kan visas upp, säger Jakob Skote.


– Det blir enkelt att se att det finns massa externt engagemang.


Comentarios


bottom of page