top of page

CTC och Malmö Tillsammans samverkar för att utveckla metoder

Sedan ett par månader tillbaka samarbetar Malmö Tillsammans med CTC, Communities that care, som är en samverkansprocess mellan förskola, skola, andra kommunala verksamheter, polis, räddningstjänst, civilsamhälle och boende i Malmö. Just nu arbetar CTC aktivt i fem lokalområden i staden.


Läs mer här
Comments


bottom of page