top of page

De vill underlätta samverkan mellan universitet och idéburen sektor

Mer samverkan – det hoppas forskarna Jens Sjölander och Pål Brunnström kunna uppnå med sin nya rapport. Under en presentation på Nobel 21 betonar de vikten av mötesplatser, likt Nobel 21.


Jens Sjölander och Pål Brunnström presenterade sin nya rapport som de hoppas ska leda till en utökad och förbättrad samverkan.


Många vinster med förbättrad och ökad samverkan mellan akademin och den idéburna sektorn – det var budskapet som förmedlades när Malmö universitets Pål Brunnström och Jens Sjölander presenterade sin nya rapport ”Idéburen sektors samverkan med Malmö universitet”.


Under deras besök på Malmö Ideellas och Malmö Tillsammans hemvist Nobel 21 presenterade de fördelarna med en ökad samverkan mellan akademin och den idéburna sektorn – kompetenshöjning, kunskapsspridning, nytänkande samt ökad legitimitet för de idéburna föreningarna och därmed ökad genomslagskraft.


Pål Brunnström och Jens Sjölander beskriver i rapporten hur den idéburna sektorn har kommit att bli alltmer aktuell och central i arbetet att lösa samhällsutmaningar. Samtidigt har regeringen beslutat att högskolor och universitet också ska vara med och lösa de aktuella samhällsproblemen. Där, menar Pål Brunnström och Jens Sjölander, finns mycket att vinna och lära om akademin och den idéburna sektorn utökar sin samverkan.


Men idag finns ingen struktur eller ramar för hur denna samverkan enklast kan initieras eller för hur den kan se ut. Jens Sjölander beskriver ett av exemplen på problem som idéburna föreningar stöter på vid samverkan med universitet:


– Det ger ökad legitimitet, men också minskad autonomi.


Bland andra problem och utmaningar som måste tacklas nämner Pål Brunnström och Jens Sjölander skillnader i arbetssätt och språk – den idéburna sektorn och akademin saknar helt enkelt ofta en förståelse för varandra. Dessutom finns ett stort behov av fler mötesplatser.

Enligt Ivar Scotte, verksamhetsledare för Malmö Ideella, är mötesplatser som Nobel 21 värdefulla eftersom de ger möjlighet till samtal och idéutbyte i vardagen.


– Vikten av mötesplatser i allmänhet, och speciellt Nobel 21, är att idéburen sektor är bred och omfattande, så att ha tillfällen i vardagsmiljö att växla idéer och ha samtal är betydelsefullt, säger han.


För Ivar Scotte är det självklart att en sådan mötesplats ska skapas på en plats som ägs av idéburen sektor, så att akademin kan bjudas in till civilsamhället.


– Vi måste hitta ett sätt tillsammans med Jens Sjölander och Pål Brunnström, hur kan vi göra så att de och deras kollegor känner sig extra välkomna hit i vardagen?


För att komma vidare i samverkansarbetet har Malmö Universtets forskare tagit fram en rad råd och rekommendationer. Bland annat tycker Pål Brunnström och Jens Sjölander att man oftare ska föreslå för studenter att de ska skriva uppsatser om, och ha praktik på, idéburna organisationer och föreningar. Idéburna föreningar måste även bjudas in i akademin i större utsträckning, till exempel till evenemang och seminarium.


– Det finns en ”win-win-situation”, och det är kanske det som är viktigt att bära med sig, menar Jens Sjölander.


Comments


bottom of page