top of page

Föreningar bjuds in till rundabordssamtal

Malmö Ideella bjuder in alla idéburna organisationer och föreningar som fått extra medel från Malmö stad för att stärka den sociala sammanhållningen. Vi tar ett första initiativ med att samla alla som vill och skapa mer tillsammans.


Vi bjuder in de 70-tal organisationerna till kvällens rundabordsmingel. 


Vi har bjudit in Sanna Axelsson, ordförande i fritidsnämnden, Roko Kursar, kommunalråd funktionsstöd och LSS, samt Sedat Arif, kommunalråd arbetsmarknad och socialtjänst, för att inleda kvällen och berätta mer om sina tankar med extra medel som tilldelats civilsamhället i Malmö.Därefter väljer vi bordstema. De tilltänkta inriktningarna är:


  • Volontärarbete

  • Lokal samverkan som ger nya resurser

  • Digital inkludering

  • Partnerskap och samarbete med kommun/region/myndighet

  • Hur kan vi bekämpa ofrivillig ensamhet?


Vi hoppas kvällen kan bli en början till att finna mer hållbar samverkan, och finna nya gemensamma finansieringsvägar.Vi bjuder på kvällsfika.Varmt välkomna!


Ivar Scotte

Verksamhetsledare i Malmö Ideella

コメント


bottom of page