top of page

Föreningsnätverket samlar föreningslivet i Sofielund

I slutet av oktober bjöds Sofielunds föreningsliv in till en träff på Nobel 21. "Det var mycket energi i rummet när föreningarna fick träffas fysiskt igen efter många digitala träffar under våren" säger Ina Andersson, projektmedarbetare inom Malmö Tillsammans och processledare för Föreningsnätverket.


Föreningsnätverket Sofielunds ledningsgrupp med representanter från TIF, Garaget, Röda korset och Malmö Tillsammans.


Föreningsnätverket samlar föreningar och boende i Sofielund, för att erbjuda tillfälle att diskutera lokala frågor. Föreningsnätverket ska även fungera som en resurs, för att stötta föreningarna i området.


Nätverket drivs av Malmö Tillsammans projektmedarbetare Ina Andersson och Sandra Hedman, tillsammans med Mubarik Abdirahman, Röda Korset, Diana Barazi, TIF, och Amir Ghotaslou, Garaget. Sedan starten har nätverket bland annat bjudit in till Öppna Sofielund och arrangerat en rad träffar, som kallas för Mötesplats Sofielund – den senaste hölls på Nobel 21 i slutet av oktober.


– Föreningsnätverket finns för att samla föreningar och andra aktörer i Sofielund och skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte och samverkan, säger Ina Andersson, projektmedarbetare i Malmö Tillsammans och anställd av Sensus studieförbund.


Ett 30-tal föreningsaktiva kom till den senaste Mötesplats Sofielund för att mingla, nätverka och diskutera. Tanken med träffarna är att erbjuda ett tillfälle att mötas och även bjuda in representanter från staden och näringslivet.


– Verenice Bengtsson informerade om Malmöandans dialogforum 9 november och Aurora Percovich Gutierrez från Kulturförvaltningen tog emot föreningarnas medskick till utvecklingen av Malmö stads nya kulturstrategi. Det var mycket energi i rummet när föreningarna fick träffas fysiskt igen efter många digitala träffar under våren, säger Ina Andersson.


Nästa Mötesplats Sofielund hålls i december.


Comments


bottom of page