top of page

Fånga engagemanget - 6 maj i Malmö

Detta är utbildningen för dig som vill engagera fler människor, få en ökad förståelse för varför människor engagerar sig ideellt och matcha detta med din organisations syften och mål. En organisation som lyckas att matcha sin organisations behov med de frivilligas önskemål är redo att ta tillvara på engagemanget hos befintliga så väl som nya frivilliga. Med hjälp av praktiska verktyg och konkreta metoder ger vi dig möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte.

Ur innehållet:

  • Engagemang ur individens perspektiv – Varför engagerar sig människor ideellt?

  • Organisationens visioner och mål – Varför finns din organisation och vad vill ni uppnå?

  • Rekrytera och organisera – Hur skapas ett ömsesidigt utbyte där både organisationen och volontären får ut någon av engagemanget?


Comments


bottom of page