top of page

Jämlik hälsa i fokus under Hälsoveckan

För att uppmärksamma rätten till jämlik hälsa arrangerar Malmö stad funktionsstödsförvaltningen tillsammans med brukarorganisationer Hälsoveckan den 16–20 maj. Det blir en vecka full av aktiviteter på temat hälsa för personer med funktionsnedsättning.

Malmö Ideellas logga
bottom of page