top of page

Kunskapsresa om idéburen välfärd

Den 16 februari arrangerade Malmö Tillsammans den första av totalt fyra träffar med fokus på idéburen välfärd. Gäster då var Lena Wetterskog Sjöstedt, Skåne Stadsmission, och Peter Andersen, Hyllie Park, som berättade om sina respektive verksamheter och vad de ser för fördelar med idéburna organisationer som välfärdsleverantörer.

I början av februari lämnade finansdepartementet in en lagrådsremiss med syfte att underlätta för idéburna organisationer att bidra till välfärden - vilket gör ämnet än mer aktuellt.

Den nästa träffen i kunskapsresan hålls den 14 mars.

Comments


bottom of page