top of page

Lärandeseminarium: inre omställning för yttre hållbarhet


Välkommen till Malmö Tillsammans lärandeseminarium på Sensus Mötesplats Malmö 21 november!


Vi behöver ställa om - till nya sätt att leva, leda och lära för att ha en chans att möta vår samtids stora samhällsutmaningar i Agenda 2030. Verktyget IDG (Inner Development Goals) listar 23 egenskaper i 5 olika områden som vi behöver kultivera inom oss själva för att agera i en mer hållbar riktning. Hur har hållbarhetsarbetet sett ut i praktiken, i arbetet med det lokala utvecklingsprojektet Malmö Tillsammans?


Måndag 21 november: frukostseminarium kl 08-10.


Frukost från kl 07.30

Kl 08-09 Introduktion av IDG, Inner development goals.

Kl 09-10 Gruppreflektion kring lärande kring projektets praktiker i förhållande till IDG.


Frukosten är kostnadsfri, men föranmälan krävs senast 15 november. Anmäl dig här.

Comments


bottom of page