top of page

Lägesbild om barn på flykt från Ukraina

Hämtat från NOD - Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället

I slutet av mars 2022 gav styrgruppen NOD:s kansli i uppgift att ta fram lägesbilder över civilsamhällets arbete i Sverige med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.


Nedan kan du läsa den tredje lägesbilden från NOD, som fokuserar på civilsamhällets insatser för barn på flykt från Ukraina.lagesbild-om-barn-pa-flykt-fran-ukraina
.pdf
Ladda ner PDF • 221KB
Comments


bottom of page