top of page

Malmöakademin ger verktyg för samverkan kring samhällsproblem

Att samverka är nödvändigt för att ta sig an samhällsutmaningar – men hur samverkar man på bästa sätt? Det får deltagarna i Malmöakademins kurs Medskapa förändring lära sig.


Ina Andersson, Sensus Studieförbud, och Verenice Bengtsson, Malmöandan, tillsammans med David Ershammar, en av ledarna för kursen som Malmöakademin arrangerar.


Sedan 2018 har Malmöakademin arrangerat olika kurser, bland annat Medskapa förändring, som handlar om att driva medskapande processer i komplexa miljöer. Kursen riktar sig till personer som jobbar med projektledning, processledning och liknande, men även de som är aktiva i föreningslivet eller inom hållbarhet och social förändring.


Den senaste kursstarten var i oktober och bland deltagarna finns representanter från både ideell sektor, näringslivet och staden.


– Komplexa miljöer är antingen där du ska samverka över organisationsgränser eller över gränsen mellan det offentliga, privata och ideella, säger Malmö Tillsammans projektmedarbetare Ina Andersson från Sensus Studieförbund, som är en av de som går kursen just nu.


Malmöakademin skapades som ett svar på behov som uppstod på en workshop som arrangerades 2018 av nätverket Forward Malmö. Utgångspunkten var vilka behov som finns för att ambitionen om Malmö som en jämlik och hållbar stad ska kunna förverkligas.


– Grundtanken med kursen är att samverkan och att jobba tillsammans är nödvändigt för att ta sig an de samhällsutmaningar vi står inför, och då måste vi ha effektiva arbetssätt och lära oss hur vi fungerar ihop, säger Ina Andersson.


– Det handlar också om medskapande med de som våra projekt och initiativ är riktade till, som medborgare och boende. Hur kan vi samskapa med lokala föreningar och hur bjuder vi in alla de som är viktiga att de deltar i våra processer och samtal?


Mycket av kursen handlar om samarbetsövningar och att lösa problem med hjälp av varandra. Men kursen ger också konkreta verktyg för hur en processledare ska engagera och inspirera folk till att bidra. Och såklart är kursen ett bra tillfälle att knyta nya kontakter.


– Det ger mycket möjlighet till samarbete och att träffa nya människor och få höra om andra projekt och initiativ, säger Ina Andersson.


Kursen innehåller även en teoretisk del som handlar om hur man kan se på samhällsutmaningar och problem som man möter. Det tror Ina Andersson är viktigt att ta med in i arbetet med Malmö Tillsammans:


– Det är ett sätt att tänka kring precis de här problemen som vi tar oss an. Det handlar om samhällsutmaningar och att se de som komplexa problem, för då finns ett sätt att ta sig an dem. Ska man agera först eller analysera först, i vilken ordning ska man ta sig an problemen?


Ina Andersson tror också att kursen ger henne verktyg för att utveckla den samverkan som sker inom Malmö Tillsammans.


– Malmö Tillsammans är ett samverkansinitiativ mellan det offentliga, privata och civilsamhället. Att få oss att samverka har varit en utmaning under projektet och att gå en sån här utbildning ger ett sätt att tänka till kring och utvecklas i vår samverkan, säger hon.


Läs mer om Malmöakademin och deras olika kurser och verksamheter på http://www.malmoakademin.se/.

Commentaires


bottom of page