top of page

Mångfald inom civilsamhällets organisationer

Vilka personer eller grupper deltar inte i det civila samhället? Varför är vissa grupper underrepresenterade? Vad finns det för hinder för deltagande och hur kan de övervinnas? Känner ni att ni behöver hitta nya sätt att bredda vilka som är med i er förening?

Arbetssätt

Ett workshopsbaserat seminarium med fokus på olika tematiska inriktningar utifrån deltagarnas behov och önskemål. Arbetet leds av en referensgrupp som består av företrädare från civilsamhället och utifrån deltagarnas önskemål skapar ett inspirerande och bra innehåll till workshoparna.


Vem kan delta?

Inspirationsseminarierna riktar sig till företrädare från civilsamhället. Varje organisation är välkommen att delta med 1–2 personer.


Läs mer här

Comments


bottom of page