top of page

MILSA utbildningsplattform - slutrapportArbetet med MILSA utbildningsplattform har gett viktiga och goda resultat. Baserat på detta har ett förslag om en fortsatt implementerad utbildning för samhälls- och hälsokommunikatörer tagits fram.

Det samlade arbetet presenterats i en sammanfattad rapport som lämnats över till ansvariga på justitiedepartementet.

Ladda ner rapporten som pdf​​​​​​


MILSA utbildningsplattform Slutrapport
.pdf
Ladda ner PDF • 973KBコメント


bottom of page