top of page

Movement skapar engagemang genom städdagar

Genom att plocka skräp och grilla korv tillsammans på lördagar ser det Sevedsbaserade nätverket Movement en möjlighet att skapa intresse och gemenskap i stadsdelen.


– Vi låter det växa organiskt, bit för bit, säger Erik, en av initiativtagarna.


Hela gänget som deltog i den första städdagen, den 5 mars.En kylig eftermiddagssol flödar över Sevedsplan. På håll ser det inte särskilt skräpigt ut alls, snarare tvärtom. Ändå är det städning, en så kallad Community cleanup, som står på schemat för Erik, Åsa och resten av gänget i nätverket som kallas Movement.


Men städningen, menar Erik, är snarare ett verktyg för att synliggöra hur man med enkla medel kan påverka sin egen boendemiljö. Förhoppningen är att städningen också blir ett sätt att locka fler till att engagera sig.


– Om vi får igenom det här städprojektet och det blir bra, så kommer Seved att ha de renaste gatorna i Malmö, berättar Erik.


Movement startade som lösa tankar hos Erik och Åsa, och Erik fick stöd ifrån Malmö Tillsammans Inkubator21 för att utveckla dem. Snabbt växte tankarna till ett nätverk av grannar och boende på Seved. Erik och Åsa har, likt flera andra i Movement, en bakgrund inom entreprenörskap. De tycker att Seved är en inspirerande plats att bo och verka på eftersom det alltid är mycket som händer.– Det smittar av sig. Till exempel muralmålningen på skorstenen där (Åsa pekar mot industriskorstenen på Rasmusgatan, som förra sommaren fick färg och motiv av av Anna Taratiel (ES) under gatukonstfestivalen Artscape). Det poppar upp små projekt lite hela tiden och det känns att området lever, säger Åsa.


Städprojektet blir startskottet för Movement, men också en slags hyllning till Seved.


– Det är lätt att påverka här, både som enskild och som grupp. Det är lätt att komma med initiativ, menar Åsa.


– Vi vill engagera de boende för att de ska bli intresserade av sin egen miljö och se att de kan starta egna projekt i området.


Så länge det finns något att plocka upp från marken kommer Movement att fortsätta träffas på lördagar mellan 12 och 13, för att städa, grilla korv och umgås. Än så länge har de bara hunnit med två städdagar, men Erik och Åsa har redan märkt att initiativet har gett ringar på vattnet.


– Vi har ett grönområde framför fasaden och när vi har jobbat där har grannar i huset en bit bort också börjat städa och plocka. Ett lite kul fenomen. Det är väl den energin vi försöker spinna vidare på, säger Erik.


Fakta: Nedskräpning

Ansvaret för renhållning av kör- och cykelbanor och annan allmän platsmark delas mellan kommunen och fastighetsägarna. Fastighetsägaren har ett enskilt ansvar för de gångbanor som finns precis utanför huset, och ska se till att det är säkert och bekvämt att ta sig förbi fastigheten. Ibland ligger det glas på cykelvägen och papperskorgar kan vara överfulla. För den som vill anmäla nedskräpning till Malmö stad finns bland annat en e-tjänst på malmo.se, som hjälper en att skicka in bilder och märka ut platsen där det är nedskräpat. Den som slänger skräp på allmän plats – alltifrån större saker som ölburkar, plastflaskor eller snabbmatsförpackningar, till mindre som fimpar eller godispapper - kan få böter på 800 kronor. Movement träffas på lördagar klockan 12 till 13, i hörnet Jespersgatan/Köpmansgatan.Comments


bottom of page