top of page

Mycket att lära från 70-talets sociala mobilisering

1970-talets mobilisering på Kirseberg ledde till Backatorgets uppförande och att hus kunde räddas hur kan vi inspireras av det när vi skapar framtiden? Det och mycket annat diskuterades när Malmö Tillsammans arrangerade panelsamtal under Backanatten.


Författaren Anna-Margrethe Thagaard och Tom Roodro, som ledde samtalet, på biblioteket som var en viktig mötesplats på 70-talets Kirseberg.


Ett 30-tal Kirsebergsbor intog biblioteket under Backanatten när Malmö Tillsammans bjöd in till panelsamtal med Anna-Margrethe Thagaard, stadsbibliotekarie Torbjörn Nilsson, Per Linde och Jesper Berséus från Drevet. Samtalet handlade om Kirseberg – dåtid, nutid, framtid, och tog avstamp i slutet av 60-talet när Anna-Margrethe Thagaard och hennes familj flyttade till Kirseberg.


Ungefär samtidigt var Kirsebergs bibliotek med i ett experiment, som bland annat ledde till grundandet av ett byalag och att boende i området mobiliserade sig. Anna-Margrethe Thagaard var en av många aktiva som tillsammans lyckades se till att gathusen på Kirseberg, som då var rivningshotade, fick stå kvar – vilket de gör än idag. De lyckades också anlägga Backatorget på en ödetomt intill dagens Kirsebergs torg.


Hela panelen – Jesper Berséus, Anna-Margrethe Thagaard, Tom Roodro, Per Linde och Torbjörn Nilsson.


Tom Roodro, anställd vid Malmö Stad och projektmedarbetare i Malmö Tillsammans, var den som höll i samtalet under Backanatten. Han ser många kopplingar mellan 70-talets mobilisering på Kirseberg till saker som sker i Malmö idag.


– Det hände massa saker där på 70-talet, det blev en nybyggaranda. Den kopplingen finns till Sege park idag, säger han.


En av flera drivande aktörer i just arbetet med Sege Park är Drevet, som Jesper Berséus var med och grundade.


– Det finns så mycket att inspireras av i Kirsebergs historia gällande medborgarinflytande i stadsbyggnadsprocesser. Här behövs inte hjulet återuppfinnas, utan snarare behöver vi koppla ihop äldre idéer och metoder med framtidens verktyg, säger han.


Tom Roodro håller med:


– Det finns mycket att lära och inspireras av från den sociala mobiliseringen i början av 70-talet, och mycket som vi som projekt kan lära.


Comments


bottom of page