top of page

Nätverksträff: Fokus på hur samverkan kan se ut i praktiken

Hur kan vi stärka och få ett mer koordinerat samarbete mellan civilsamhället och kommunerna? Vad har vi för gemensamma mål och hur arbetar vi mot dem? Ett bra samspel och en god samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället är viktig för samhällsutvecklingen. Nu bjuder vi in dig som är intresserad av eller arbetar strategiskt med civilsamhällesfrågor på lokal och regional nivå till nätverksträffar för kommuner och civilsamhället.


Hör mer om Malmöandan som är en samverkansmodell mellan Malmö stad och lokala civilsamhällesorganisationer.


Läs mer på MUCF
Comments


bottom of page