top of page

Samarbete kring sociala utmaningar i nya nordiska nätverk

Inom kort startar fem nya nätverk på The Nordic Platform for civil society in the social area, för civilsamhälles-organisationer som vill arbeta tillsammans med aktuella samhällsutmaningar och frågor.


Nätverkens fokus kommer att vara volontärarbete, politisk påverkan, digital inkludering, partnerskap och samarbete med kommuner, samt att bekämpa ofrivillig ensamhet.Fremia är svensk värd för The Nordic Platform for civil society och kommer att hålla i nätverket kring politisk påverkan.


– Att representera och ge röst åt personer i utsatta situationer är en kärnuppgift för civilsamhällets organisationer inom det sociala området, säger Patrik Schröder, civilsamhällessamordnare hos Fremia i

ett pressmeddelande.


I hans nätverk kommer man bland annat att titta på ”framing” – hur man ramar in sina budskap för att få folk att hålla med: Frameanalys är ett verktyg för att få insikter om de ramar genom vilka din målgrupp (både individer och grupper) tolkar sin omgivning. Genom att använda framingtekniker kan du alienera eller attrahera olika målgrupper.


– Vi kommer att undersöka hur koncept som mänskliga rättigheter och demokrati omformas och ifrågasätts men också hur kampen, till exempel för aborträtten, kan förstås som en kamp mellan olika ramar, säger Patrik Schröder.


The Nordic Platform for civil society har sin bakgrund i The Nordic Summit for Civil Society 2021, då ett intresse, och en potential i att stärka det tvärnordiska samarbetet mellan civilsamhällesaktörer som arbetar med människor i socialt utsatta positioner blev tydligt.


Låter The Nordic Platform for civil society som något för er?


Comments


bottom of page