top of page

Till föreningar om öka valdeltagandet

Samverkan och medel för att öka valdeltagandet i Malmö 2022

Malmö stad ska inför valet i september 2022 stötta och utveckla initiativ som kan öka valdeltagandet i områden i Malmö som vanligtvis har lågt valdeltagande. Föreningar i Malmö som har erfarenhet av och kompetens inom demokraftifrämjande arbete och aktiviteter som kan öka valdeltagandet, bjuds in till en dialog och möjligheter att samverka och få stöd för genomförande av aktiviteter fram till valdagen den 11 september 2022.

Nedan formulär fylls i av verksamhetsansvarig, projektansvarig eller representant för föreningens styrelse. De föreningar som uppfyller kraven fortsätter sedan dialogen med stadskontoret om plan för vilka aktiviteter som ska genomföras och få stöd. Stadskontorets plan är att flera föreningar med olika fokus- och kompetensområden ska samverka och komplettera varandra för att vi tillsammans ska skapa bästa effekt.

Formuläret fylls i och skickas in senast 13 maj 2022.

Har du frågor som du vill prata med stadskontoret om?

Kontakta projektledare Carolin Sjöholm, carolin.sjoholm@malmo.se, 0721-572390.
Comments


bottom of page