top of page

om civilsamhällets insatser för Ukraina

I slutet av mars 2022 gav styrgruppen NOD:s kansli i uppgift att ta fram lägesbilder över civilsamhällets arbete i Sverige med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Nedan kan du läsa den första lägesbilden från NOD, som fokuserar på civilsamhällets och offentliga aktörers inledande arbete till följd av krisen.


Lägesbild om civilsamhällets insatser för Ukraina - Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (nodsverige.se)
bottom of page