top of page

Skäggbyrån

Det sociala företaget Skäggbyrån berättar om sitt arbete när de gästar Malmö Tillsammans lärandelunch.Skäggbyrån startades 2016 i Skäggetorp, Linköping och finns sedan en tid tillbaka även i Malmö. Skäggbyrån vill jobba med samhällsutmaningar och har därför valt att verka som ett arbetsintegrerande socialt företag, ett så kallat ASF.


I ett ASF består affärsidèn av två delar där den ena handlar om traditionell verksamhet där Skäggbyrån säljer tjänster i form av exempelvis hemsidor och trycksaker. Den andra och viktigaste delen handlar om samhällsnyttan, med det övergripande ändamålet att genom arbete och delaktighet integrera människor i samhälle och arbetsliv via arbetsträning åt de som av olika anledningar har svårt att få eller behålla ett arbete.


För att ta till vara på allas möjligheter behövs ibland ett extra stöd och Skäggbyråns ambition är därför att alltid anpassa verksamheten efter människan, istället för tvärtom.


Länk till Zoom: här.


Länk till anmälan: här.

Var: Digitalt på Zoom


När: 8 december klockan 12.15-12.55

Commenti


bottom of page