top of page

Stöd för deltagande i föreningsaktiviteter

Tips på länkar till olika stöd för deltagande i föreningsaktiviteter

Många av er möter människor som av olika anledningar inte kan delta i aktiviteter på grund av kostnader. Därför vill vi ge er några tips på sidor att titta på för att kanske kunna lösa ett deltagande för människor ni möter:


- Fritidsbanken – En bank med massa utrustning till en mångfald aktiviteter. Utrustningen kan lånas under 2 veckor och då kan du prova en aktivitet, för att efter 2 veckor välja om du vill fortsätta eller inte. Vill du inte fortsätta, så har du inte betalat för en utrustning som blir liggande. Vill du fortsätta kan kanske föreningen lösa deltagande med gammal utrustning eller hjälpa till att hitta billig utrustning.


- Kul i Malmö – Gratis aktiviteter för barn och unga mellan 6-25 år.


- Majblomman – En fond som det går att söka stöd för t.ex. ett par fotbollsskor, ett barnkalas, avgiften till fritidsaktiviteter eller en jacka.

Comentarios


bottom of page