top of page

Stop Domestic violence den 28 november

Konferensen Stop Domestic violence den 28 november lyfter fram olika verkliga historier och perspektiv hur vi fortsatt behöver arbeta mot våld i alla typer av nära relationer.

Välkommen till en eftermiddag där olika aktörer från civilsamhället och Malmö stad och personer som upplevt våldet delar kunskap och praktiska exempel med varandra. Konferens arrangeras av Kvinnorättsförbundet i Malmö i samverkan med Föreningscenter Nobel 21 för att lyfta Malmös arbete utifrån olika perspektiv. Det blir garanterat en inspirerande eftermiddag och ny kunskap som delas.


Läs mer här (2) Stop Domestic Violence - halvdagskonferens om våld i nära relationer | Facebook Bland talarna finns politiker, tjänstepersoner och civilsamhällesaktörer, och de som själva upplevt våld: - Amani Loubani, kommunalråd med ansvar för demokrati och mänskliga rättigheter

- Mahin Pour, ordföranden från Kvinnorättsförbundet Riks organisation

- Margot Olsson, samordnare för alla typer av våld i nära relation Malmö stad

- Två iranska kvinnor med erfarenhet av sexuellt förtryck och våld, om sina upplevelser, och kommentarer om situationen just nu i Iran

- Person som blivit utsatt för våld pga sin sexualitet

- Fd gängkriminell 42-årig kvinna, om utsattheten hos kvinnor i gängkriminella miljöer

- Läkare i världen, pratar om situationen för papperslösa

- Flammans verksamhetschef Rafi Farouq, om hur Flamman pratar med unga om våld, machokultur, osv

- Öresunds kvinnojour, om sitt arbete och sina utmaningarコメント


bottom of page