top of page

Till föreningar i Malmö som vi har kontakt med


Vilka behov och utmaningar har din organisation/förening när det gäller ideellt engagemang? Varje år sammanställer Volontärbyrån rapporten Volontärbarometern, som bygger på enkätsvar från över 1000 ideellt engagerade personer och organisationer. Vill du bidra till den?


Hjälp oss att svara på enkäten! Vi lottar ut 40 stycken biobiljetter och du har chans att vinna en!

Enkäten tar cirka 10 minuter att besvara och dina svar är anonyma.


Comments


bottom of page