top of page

Våffeltorsdag blir digital den 27 januari - Lunds universitet behöver Er hjälp!


Användningen av kontanter i Sverige har minskat drastiskt de senaste åren och forskning visar att Sverige kan komma att vara kontantlöst redan 2023. Det finns en risk att röster från grupper som inte hänger med i förändringen mot ett kontantlöst samhälle inte hörs i denna omvandling.


Målet med vårt forskningsprojekt är att studera Sveriges utveckling mot ett kontantlöst samhälle och hur denna förändring påverkar personer som av olika skäl har behov av att använda kontanter. Vi vill därför prata med både organisationer och personer som har erfarenhet av digitalt utanförskap orsakat av digitaliseringen av betalmedel.


Vi ses den 27e januari där ni kommer få möjlighet att ställa era frågor och anmäla ert intresse för en eventuell intervju.


Forskningsprojektet Cash vid Lunds universitet gör besök på vår DIGITALA Våffeltorsdag

Den 27e januari!

Tid: 15.00

Comments


bottom of page