top of page

Verktyg för omställning

Här kan du söka bland olika gratis tillgängliga verktyg, metoder och arbetssätt som kan vara en hjälp i transformationen till ett hållbart samhälle. Tänk på att ta reda på och utgå ifrån vilket behov du och din organisation har.


Verktyg för omställning - Samordnare - Agenda 2030 (agenda2030samordnaren.se)
bottom of page