top of page

Vi diskuterar det framtida lokalstödet

Under 2017/2018 genomförde fritidsförvaltningen en utredning kring lokalkostnadsbidraget. Dom föreningar som då fick vara med och ge feedback uttryckte en önskan om att få vara med tidigare i processen. Därför bjuder vi nu in till samtal i samband med påbörjande av den nya utredningen där vi återigen går igenom det lokalstöd fritidsförvaltningen erbjuder föreningslivet i Malmö.

Tanken med mötet är följande: Först en kortare presentation där vi förklarar hur stödet ser ut idag, lite hur andra kommuner gör och annan relevant information. Vi vill sedan gå över till ett workshop moment där vi vill ha in era åsikter, tankar och idéer kring hur ett lokalstöd skulle kunna se ut.

Fritidsförvaltningens uppdrag är att erbjuda en meningsfull fritid för alla i Malmö och det är den utgångspunkten vi ska ha när vi diskuterar det framtida lokalstödet.

Mötet är tänkt att hållas 2022-12-01 kl 09.00 – 11.00 och 17.30 – 19.30 på Nobelvägen 21. Ni behöver anmäla er i förtid via följande länk: https://malmo.se/For-foreningar/Foreningsliv---Idrott-och-fritid/Utbildningar-for-registrerade-foreningar/Inbjudan-utredning-lokalstod.html

Vi hoppas att ni kan dyka upp och bidra till givande konstruktiva diskussioner med oss. Dina åsikter är ovärderliga.
Comments


bottom of page