top of page

Webbinarium: Nya arbetssätt för komplexa samhällsutmaningar


Välkommen till webbinarium: Att ta sig an komplexa samhällsutmaningar, med invånarinflytande och jämställdhetsintegrering som metod


Vi behöver hitta nya arbetssätt för att agera i samverkan kring komplexa samhällsutmaningar. Välkommen till ett samtal där vi blandar teori, praktik och erfarenheter. Vad är jämställdhetsintegrering och hur navigerar vi i komplexitet? Samverket, genom Naturvårdsverket, bjuder in Malmö Tillsammans till att berätta om sina erfarenheter av att arbeta med medskapande och delaktighet och att navigera i komplexitet. Du får även med dig konkreta verktyg för ditt vardagliga arbete.


När? 23 januari klockan 12-14

Hur? Presentationer kl 12-13.30, därefter följer samtal i mindre grupper. (Det går även bra att bara vara med och lyssna på presentationerna medan man t.ex. äter lunch.)

Var? På Zoom (länk kommer på mejl efter anmälan)


Mer info: Vi står inför komplexa samhällsutmaningar och för att bemöta dem behöver vi hitta nya arbetssätt och samverka över alla samhällssektorer. Behovet av nya arbetssätt och av samverkan förstärks dessutom i och med ambitionen och brådskan att ställa om för att nå de globala målen i Agenda 2030.


Samverket, genom Naturvårdsverket, bjuder nu in projektet Malmö Tillsammans för att berätta om sina erfarenheter och kunskaper om att navigera i komplexitet och att jobba med samverkan, medskapande processer och ökad social delaktighet.


I komplexa sammanhang behöver vi kunna jobba brett, grundat och inkluderande vilket ställer krav på oss som personer och organisationer i relation till varandra. Workshoppen kommer att blanda teori, praktik, utforskande och utbyte av erfarenheter.


Seminariet inleds med en föreläsning av Joel Veborg och Adrian Repka från Malmö tillsammans. Joel är utbildad i internationella relationer samt freds- och konfliktvetenskap med lång erfarenhet av i social mobilisering och sektorsöverskridande samverkan och berättar om hur en kan förstå, agera och planera i komplexitet. Adrian är utbildad inom organisationsvetenskap, processledning och socialt arbete, med rötter i breda rättviserörelser och normkritisk pedagogik och går igenom grundprinciper för jämställdhetsintegrerande arbetssätt. Vi väver ihop kunskap om komplexitet och jämställdhetsintegrering med konkreta verktyg för dig och kollegor att använda i vardagen, på din arbetsplats och i samverkan med andra organisationer och invånare.


Om Samverket: Samverket är ett pilotprojekt för att etablera, testa och utvärdera värdet av en gemensam plats för kreativt och innovativt nytänkande inom offentlig sektor, där relevanta funktioner testas för att stärka innovationskraften mellan myndigheter, medborgare och näringslivet. Ambitionen är att utvärdera hur det kan stärka engagemanget hos offentliganställda, öka förmågan att hitta nya innovativa lösningar på komplexa samhällsutmaningar och medborgarbehov, samt öka kunskap och insikter kring sektorsöverskridande utmaningar. (från Samverkets hemsida)


Comments


bottom of page