top of page

Well-being Lab ny medlem i Malmö Ideella

Välbefinnande och psykisk hälsa bland både organisationer, individer och pedagoger i Sverige och Europa är fokus för "Well-being Lab"; ny medlem i Malmö Ideella.


Well-being Lab är just nu inblandade i flera projekt kring entreprenörskap, eftersom man ser en stark koppling mellan entreprenörer och mentalt välbefinnande, särskilt kring att bygga motståndskraft inför stressiga situationer som annars kan leda till exempelvis ångest, ökad stress och utbrändhet. Om det går att normalisera mentalt välbefinnande i detta sammanhang, även hos yngre människor, så ser man att det kommer att bli lättare för dem längre fram, när de på detta sätt får verktyg att hänvisa till och använda.


Välkomna önskar vi från Malmö Ideella, och lämnar över ordet till föreningen för möjligheten att presentera sig själva lite närmare:


Vad gör vi? "Well-being Lab" är en ideell förening som grundades år 2019 och är baserad i Malmö, Sverige.


Organisationen fokuserar på att främja välbefinnande och psykisk hälsa bland organisationer, individer och pedagoger i Sverige och över hela Europa. Vi skapar en trygg plattform för unga människor, vuxna och pedagoger att diskutera välbefinnande och sin mentala hälsa. Vi delar icke-formella utbildningsmetoder för att de ska känna sig inkluderade, sunda och motståndskraftiga.


Vi uppnår detta genom att använda olika tillvägagångssätt och metoder såsom att erbjuda workshops, utbildning, ungdomsutbyte program, retreats, Erasmus + -projekt och mentorskap för att hjälpa unga människor, vuxna och ungdomssocionom att förstå vikten av välbefinnande, psykisk hälsa och gemenskap.


Vad är vår mission? Är att skapa en plattform för unga människor från olika bakgrunder och ungdomssocionom i Sverige samt utomlands att prata om välbefinnande och deras mentala hälsa. Därigenom kan vi förebygga utbrändhet och sjukdomar relaterade till psykisk hälsa och hjälpa dem leva ett hälsosammare och mer balanserat liv.


Vem är vi? Ledningen av Well-being Lab består av pedagoger, projektledare, facilitatorer, utbildare, samt mindfulness-coacher som är engagerade i att tillhandahålla icke-formell utbildning (NFE) och livslångt lärande för att främja välbefinnande och psykisk hälsa. Vår styrelse består av män och kvinnor från Malmö med olika yrkesbakgrunder, mångsidiga färdigheter och kompetenser, som är engagerade i organisationens uppdrag.Kontaktpersoner: Lisa Remnelid (Ordförande av WBL) remnelid@telia.com +46708 617 687

Ieva Ulianskaite (Del-grundare) ulianskaiteieva@gmail.com +46762 368 292

Karolina Mazetyte (Del-grundare) wellbeinglab.sweden@gmail.com +46735 911 10

댓글


bottom of page