Våra förtroendevalda

Kontakta styrelsen: styrelse@malmoideella.se

JennyBergNilson.jpg

Jenny Berg Nilson

ordförande

Mikael-Sandgren.jpg

Mikael Sandgren

vice ordförande

Maria-i-Sofielund.jpg

Maria Pålsson

kassör

JennyWetterling.png

Jenny Wetterling

Alexandra-Ronkina.jpg

Alexandra Ronkina

Ingemar-Holm.jpg

Ingemar Holm

Jesper.png

Jesper Bornlinder Thiborg

Taher-Azizi.jpg

Taher Azizi

Henrietta Dömötör.jpg

Henrietta Dömötör

Styrelseledamöter

Ordinarie revisorer

Evald Fridén:

evald.friden31@gmail.com
Håkan Larsson:

h.larseeen@gmail.com

Revisorssuppleanter:

Kerstin Håkansson

och Lotta Holmberg

Valberedare

Mohamed Yassin
Shaip Morina
Vlora Makolli

Kontakt:

valberedning@

malmoideella.se