top of page

En organisation med lång historia

75521775_2552665634810226_4069299311857369088_n.jpg
p1.png

Malmö Ideellas mångåriga historia

​​Under slutet av andra världskriget samlades ett antal föreningar i Malmö kring det gemensamma problemet att hitta lokaler. En önskan om ett “Föreningarnas hus” fanns. Den 18 maj 1945 bildades Ungdomsföreningarna i Malmö Centralförening. Namnet ändrades senare till UCO, Ungdomsföreningarnas Centralorganisation. Här bredvid ser du ett utdrag ur Malmö Ideellas verksamhetsberättelse från 1945 som presenterades när organisationen, som då hette MIP, Malmö Ideella Föreningars Paraplyorganisation, firade 60 år.

Andra betydelsefulla årtal

1975: SIM, Samarbetsorganisation för Invandrarföreningar i Malmö, bildades för etniska föreningar.

2002: MIP bildas, när UCO ändrar namn till MIP och SIMs medlemsföreningar går med i MIP.
2018: Vårt namn ändras till Malmö Ideella.

Malmö Ideella är medlem i

Nätverket Idéburen sektor Skåne
Sveriges Föreningar
Fremia (arbetsgivarorganisation)
World Leisure Organization

bottom of page