top of page

Malmö Ideella är en samlande organisation för civilsamhället. Bland våra medlemmar idag finns organisationer från samtliga föreningskategorier; kultur, miljö, social trygghet, idrott, hälsa, stiftelse, trossamfund, bostad, bransch, internationaler, opinion och utbildning

Malmö Ideella är en organisation där ideella föreningar, idéburna organisationer, studieförbund, ekonomiska föreningar, paraplyorganisationer, allianser, aktiebolag med begränsad vinstutdelning, registrerade samfund och stiftelser kan bli medlemmar.

För att bli medlem måste er förening baseras på demokrati och vara baserad i Malmö.

Malmö Ideella jobbar för att stärka och lyfta fram den ideella sektorn i staden.

Malmö Ideella erbjuder en gemenskap där vi delar kunskap och information och arbetar tillsammans för en ännu bättre stad.

Tillsammans med våra medlemsorganisationer når vi cirka 1 280 föreningar och idéburna organisationer i Malmö.

Lättläst om Malmö Ideella

bottom of page