top of page

Malmö Ideella är en organisation där ideella föreningar, idéburna organisationer, studieförbund, ekonomiska föreningar, paraplyorganisationer, allianser, aktiebolag med begränsad vinstutdelning, registrerade samfund och stiftelser kan bli medlemmar.

För att bli medlem måste er förening baseras på demokrati och vara baserad i Malmö.

Malmö Ideella jobbar för att stärka och lyfta fram den ideella sektorn i staden.

Malmö Ideella erbjuder en gemenskap där vi delar kunskap och information och arbetar tillsammans för en ännu bättre stad.

Lättläst om Malmö Ideella

bottom of page