top of page

I Malmö Ideella vill vi att fler ska känna gemenskapen och glädjen i föreningslivet.

Malmö Ideella har idag över 350 medlemsorganisationer. Medlemskapet kostar 100 kr per år.

Vem kan bli medlem?

Medlemskap kan erhållas av ideella föreningar, idéburna organisationer och registrerade samfund med verksamhet i Malmö uppbyggd enligt demokratiska principer och öppenhet. Även studieförbund, allianser och paraplyorganisationer kan beviljas medlemskap. Medlemskap kan erhållas av stiftelser med allmännyttiga ändamål och andra icke vinstdrivna organisationer som lever upp till demokrati och öppenhet. Medlemsorganisationen ska ha en styrelse, med minst 3 ledamöter, vald enligt respektive föreningsstadgar.
 

Vad innebär ett medlemskap?

Malmö Ideella vill stärka medlemsföreningarna och civilsamhällets position i en hållbar stadsutveckling. Malmö Ideella vill främja kunskapen och debatten om det organiserade föreningslivet och underlätta samverkan mellan olika föreningar. Som medlemsförening får man ett nätverk, en plattform och en gemenskap.

Vill din förening eller organisation bli medlem i Malmö Ideella? Fyll i formuläret nedan!

Bli medlem i Malmö Ideella

bottom of page