top of page

Arbeta praktiskt med barnkonventionen i er förening

Stärk ert arbete för en tryggare miljö för barn och unga som är aktiva i era föreningar. Tillsammans kan vi skapa ett tryggt föreningsliv där vi arbetar för att tillgodose barn och ungas rättigheter i Malmö.


Föreläsningen vänder sig till såväl ledare som verksamhetsansvariga och andra vuxna i föreningar med verksamhet för barn och unga.

Utbildningen hålls av barnrättsorganisationen Friends i Baltiska Hallen. Under utbildningen bjuder fritidsförvaltningen på fika.

Mer information om innehållet i utbildningen, datum och tider samt länk till anmälan finns i den bifogade pdf


Fritidsförvaltningen bjuder in till utbildning i Barnkonventionen
.pdf
Ladda ner PDF • 129KBComments


bottom of page