top of page

Årets Föreningsinsats

Malmö Ideella delar stolt ut priset

Malmö Ideella är en gränsgångare, en samlande och samverkande kraft för olika samhällssektorer för att medskapa framtidens hållbara samhälle.


Årets Föreningsinsats

Priset tilldelas aktör inom den idéburna sektorn som under året bidragit till Malmös sociala hållbarhet på ett fungerande och kreativt sätt.


Möllans Basement tilldelas Årets Föreningsinsats

Föreningen har Nattöppet och fältarbete för ungdomarna. Ungdomarna lär sig mycket om psykisk ohälsa, entreprenörskap, körkortsteori osv. Inspirerande ungdomar som stödjer och lär av varandra under svåra tider!Comments


bottom of page