top of page

Coach for Life - ledarskapsutbildning

Coach for Life är en utbildning av, för och med kvinnor och icke-binära som är nyfikna på ledarskap och vill skapa ett mer jämlikt samhälle. Du som är 15–25 år är välkommen att söka. Vi gillar olikhet och ser styrka i varierande bakgrund och erfarenhet. Utbildningen är gratis för dig som deltagare och består av 8 träffar. Utbildningen är användbar inom både förenings- och arbetsliv.


Vi erbjuder en gratis ledarskapsutbildning till unga kvinnor mellan 15 – 25 år.

I höst kommer vi att börja om med ledarskapsutbildningen.

Vi söker efter unga kvinnor från alla olika föreningar som kan vara intresserade.


'Coach for Life är en ledarskapsutbildning av, för och med kvinnor och icke-binära som är nyfikna på ledarskap och vill skapa ett mer jämlikt samhälle. En utbildning som värdesätter engagemang och tror på kraften i olikhet och mångfald. Utbildningen har som mål att skapa en plattform för hållbart ledarskap, med start i idrotten.


Coach for Life arbetar brett med ledarskap där teori och praktik varvas i workshops. Inom varje tema bjuds externa experter och inspirationsföreläsare in. Samverkan är nyckeln för att lyckas och därför finns flera goda möjligheter att bredda sitt nätverk, socialt som inom föreningslivet och näringslivet för framtida yrkesroll.


Syftet är att skapa fler möjligheter för unga, engagerade kvinnor och icke-binära att skapa den värld de vill leva i – genom rätt verktyg och vägen in för att påverka. Med start i idrotten för att bygga både karaktär och mod. Vilket också ger fler barn och unga möjlighet till en trygg och hållbar fritid – våra framtida ledare i sitt eget och andras liv.'coach-for-life_ledarskapsutbildning
.pdf
Ladda ner PDF • 12.23MB


تعليقات


bottom of page