top of page

CTC och Malmö Tillsammans samverkar för att utveckla metoder


Malmö Tillsammans och CTC utvecklar metoder för att arbeta med ungas trygghet.


Sedan ett par månader tillbaka samarbetar Malmö Tillsammans med CTC, Communities that care, som är en samverkansprocess mellan förskola, skola, andra kommunala verksamheter, polis, räddningstjänst, civilsamhälle och boende i Malmö. Just nu arbetar CTC aktivt i fem lokalområden i staden.

- CTC fungerar som en samverkansplattform som arbetar för goda och jämlika uppväxtvillkor för barn och unga i Malmö. Utgångspunkten är att det finns faktorer i samhället som påverkar barn och ungas uppväxtvillkor. Arbetet handlar om att tillsammans i lokalområdet försöka påverka och sänka riskfaktorer och öka skyddsfaktorer för att bidra till barns positiva utveckling, säger Nim Vaker, utvecklingsledare inom CTC.

CTC är ett vetenskapligt grundat system som används i flera länder. Olika samhällsinstanser samverkar för att minska riskfaktorer och att stärka skyddsfaktorer för att bidra till en positiv, social utveckling och hålla barn och unga ifrån att hamna i negativa spiraler.

Varje områdesteam inom CTC består av en lokal arbetsgrupp som utför det operativa arbetet i området. Områdesteamet träffas lokalt och samlar aktörer som vill vara med och förändra barns och ungas uppväxtvillkor.


- Det vi har sett Malmö Tillsammans göra inom sina områden är metoder som vi också kan använda oss av i den främjande arbetet inom CTC. En del av det CTC gör är just att försöka koppla ihop de som bor i området med verksamma aktörer och med varandra, vilket Malmö Tillsammans har testat och skapat metoder för att göra, säger Nim Vaker.


コメント


bottom of page