top of page

Digital dialog och samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället

Under Forumkonferensen 2022 samlades företrädare för det civila samhället och offentlig sektor för att få mer kunskap om digital dialog och samverkan samt för att dela med sig av sina erfarenheter om när digital dialog och samverkan fungerar som bäst. I den här skriften kan du läsa om de tankar som konferensens deltagare delade med sig av.folder_forumkonferensen
.pdf
Ladda ner PDF • 178KB
Comentários


bottom of page