top of page

Efterfrågas: Malmöbors erfarenheter kring kriser eller krig

Som en del av Beredskapsveckan samlar Malmö stad just nu in Malmöbors erfarenheter och perspektiv av större kriser eller krig.


Beredskapsveckan är en årlig informationsinsats som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Den samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och genomförs vecka 39, vilket i år innebär 25 september - 1 oktober.

Beredskapsveckan är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar. Den samlar en bredd av olika aktörer, som kommuner, civilsamhälle, branschorganisationer, myndigheter och näringsliv till en gemensam insats, som ska öka människors och samhällsaktörers motståndskraft inför kriser och krig.


I detta arbete med att möta och hantera olika kriser som kan drabba människor och vår stad samlar Malmö stad just nu in perspektiv på och erfarenheter av krig och större kriser.


Insamlingen sker vi en kort anonym undersökning, och är öppen för alla som på detta sätt vill dela sina kunskaper med andra.


Enkäten finns tillgänglig på fyra olika språk; svenska, engelska, arabiska och somaliska.


Svenska


Anonym undersökning om kris


https://fb.watch/n07Kugyg48/


In English


Your experiences regarding crisis or war


https://fb.watch/n07Kugyg48/العربية


شاركونا تجاربكم ووجهات نظركم فيما يتعلق بالأزمات

https://fb.watch/n07Z-gzyaN/Soomaalida


Nala wadag waaya aaragnimadaada iyo xaalad adag ama dhibaato adag oo ku soo martay


https://fb.watch/n08kc21Nae/


bottom of page