top of page

Engagemang i civilsamhället i Malmö

Den senaste rapporten som överlämnats till Tillväxtkommissionen fokuserar på civilsamhällets organisationer i Malmö och deras betydelse för tilliten i ett lokalsamhälle och på vilket sätt tillit kan vara en del i att skapa tillväxt.


Rapporten visar att tillit till andra i lokalsamhället och till grupper med annan bakgrund kan skapa goda förutsättningar för tillväxt i en kommun som Malmö, som har en hög grad av mångfald i befolkningen. Analyserna i rapporten visar även på att andelen som är engagerade i civilsamhället varierar utifrån kön, ålder och utländsk bakgrund.Engagemang i civilsamhället i Malmö - betydelsen av kontakter mellan grupper för tillit_Su
.
Ladda ner • 1.53MBComments


bottom of page