top of page

Ett år efter valet - demokrati & delaktighet i Malmö

Var femte Malmöbo valde att inte rösta och valdeltagandet bland unga vuxna och förstagångsväljare sjönk under det senaste riksdagsvalet. Samtidigt ser vi stora skillnader i valdeltagande mellan stadsdelar i Malmö. Hur mår demokratin i Malmö idag - ett år efter valet?


Hur kan vi samverka för att stärka demokratin, delaktigheten och höja valdeltagandet? Vilka verktyg och metoder finns att använda?


Den 11 september kl. 13-16 bjuder Malmö Ideella, i samarbete med Malmöandan, in till en eftermiddag på Motettens Folkets Hus. Varmt välkommen för att dela med dig av dina erfarenheter och reflektioner, inspireras av hur föreningslivet jobbar med unga och delaktighet eller av hur Bostadsbolaget i Göteborg arbetar med en slags hyperlokal variant av medborgarbudget i stadsdelar som Biskopsgården och Hammarkullen.
bottom of page