top of page

Föreningar i Malmö samtalar om ryktesspridning kring socialtjänsten

Rykten och felaktig info kring socialtjänsten – hur jobbar vi vidare?

Välkommen på samtal om ryktesspridning kring socialtjänsten

I samarbete med Malmö Ideella bjuder Socialstyrelsen in föreningar till Föreningscenter Nobel 21 måndagen den 29 maj kl 15.00-16.30, för att dela erfarenheter och tankar kring ryktesspridning och desinformation kring socialtjänsten.

Regeringen ser en risk att barn och unga inte får, eller vågar be om den hjälp de behöver, och har bett Socialstyrelsen att se över vad som kan göras för att stärka tilliten till socialtjänsten. Socialstyrelsen har i sin tur vänt sig till Malmö Ideella för att få möjlighet att prata med föreningar och idéburna organisationer. Under mötet deltar Marie-Anne Karlsson och Thomas Jonsland från Socialstyrelsen på länk, och berättar om arbetet med att motverka desinformation och ryktesspridning om socialtjänsten. De vill gärna ta del av era erfarenheter från den egna organisationen, och era eventuella frågor. Socialstyrelsen vill gärna också diskutera vilka behov av kunskap och information som finns kring temat, och som Socialstyrelsen skulle kunna ta fram. Utöver denna öppna diskussion kommer det även finnas möjlighet för föreningar och idéburna organisationer att själva och ohört diskutera temat . Anmäl dig till träffen här: https://forms.monday.com/forms/b1517acadf4a1e7b1c56033c9e498cb9?r=use1 Välkomna!

PS. Om du är medlem i ett trossamfund kan du eventuellt ha fått en liknande inbjudan även den vägen.

Bakgrund

I olika sociala medier – både i Sverige och utomlands – sprids felaktiga uppgifter, rykten och desinformation om svensk socialtjänst. Detta kan leda till att människor inte vågar vända sig till socialtjänsten och i förlängningen att barn och unga inte får det stöd och skydd som de har rätt till och behöver. Socialstyrelsen har fått i uppdrag från regeringen att motverka ryktesspridning och desinformation om socialtjänsten. Det övergripande syftet är att stärka tilliten till socialtjänsten så att barn och unga kan få stöd och hjälp vid behov.


Socialstyrelsen tar fram information om socialtjänsten både till föräldrar och till barn.

Information till föräldrar finns samlad på Så fungerar socialtjänsten - Socialstyrelsen.

Information för barn finns på www.kollpasoc.se. Informationen är översatt till flera olika språk.
Comments


bottom of page