top of page

Föreningskunskap - höstens kurser

Föreningspool Malmö. Läs mer på om höstens olika kurser: Föreningsutbildning - Föreningspool Malmö (foreningspoolmalmo.se)


Styrelsekunskap - Kursen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap.

Praktisk bokföring i förening - Detta är en praktisk utbildning för kassörer och förtroendevalda som vill lära sig mer om föreningsekonomi.

Kassörskunskap grund - Här introducerar vi dig i uppdraget som kassör. Syftet med kursen är att ge kassören och andra i styrelsen en grundläggande kunskap i hur föreningens ekonomi kan hanteras. Kursen kräver ingen tidigare erfarenhet av ekonomi.

Kassörskunskap avancerad - I den avancerade kursen går föreläsaren djupare in på bokslutsarbetet och belyser olika sätt att presentera bokslut och andra rapporter.

Protokollskrivning - Kursen riktar sig till föreningssekreteraren, mötessekreteraren samt alla med intresse för att lära sig skriva protokoll.

Dags för årsmöte - Kursen riktar sig till styrelsemedlemmar som ska arrangera ett årsmöte.Comments


bottom of page