top of page

Föreningsutbildningar

Under april månad erbjuder Föreningspool Malmö fysiska föreningsutbildningar i Styrelsekunskap och Praktisk bokföring. Utbildningarna är gratis för föreningar i Malmö.


6 april 18.00-20.30 27 april 18.00-20.30

Praktisk bokföring i förening Detta är en praktisk utbildning för kassörer och förtroendevalda som vill lära sig mer om föreningsekonomi. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.


20 april kl. 18.00-20.30 Styrelsekunskap grund Grundkursen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap. Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill bli en bidragsberättigad förening enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.


För mer information om kursinnehåll och anmälan se https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/

Comments


bottom of page