top of page

Hamnfestival i juli om allt går som det ska!

Hamnfestival 27-30 juli om allt går som det ska!

Planeringen av årets Hamnfestivalen på Limhamn har börjat så smått. Förutsättning för att kunna arrangera en festival är att bidraget från Malmö stad blir beviljat. Besked kommer i mars.

Denna information är hämtad från föreningen På Limhamn Är du som medlem intresserad av att medverka skicka intresseanmälan till: info@polimhamn.se När 27-30 juli i Limhamns Fiskehamn och på Dragörkajen torsdag-lördag kl 12-23. söndag kl 12-17


Tillsammans skapar vi ett levande Limhamn! På Limhamn är föreningen som sedan 2010 arbetar för att handel, kultur och näringsliv ska blomstra i vår fina stadsdel. Vi gör det med hjälp av små och stora företag som liksom vi tror att en levande och attraktiv stadsmiljö är bra för affärerna – och tvärtom. Därför bygger vi broar och skapar mötesplatser mellan individer och företag. Därför vill vi göra Limhamn till en självklar destination i Öresundsregionen. Och därför är vi en brokig skara människor från näringsliv, handel, fastighetsbolag, Malmö stad och ideella föreningar som tillsammans jobbar för det här.
bottom of page