top of page

Handledare för Ung i sommar

Ett erbjudande från CTC

Välkommen på workshop inför ditt uppdrag som handledare för Ung i sommar!

Välkomna på workshop med följande innehåll:

  • Ungas delaktighet och nivåer av delaktighet

  • Att lära ut till unga

  • Att bekräfta unga

  • Vad lär sig de unga på sin praktikplats? Vilka normer och värderingar genomsyrar vår verksamhet?

  • Att planera aktiviteter med den sociala utvecklingsstrategin som bas

Plats: Malmö stadshus, August Palms plats 1

Anmäl dig till utbildningstillfällena via länk:

Anmälan kan även göras direkt till sofie.boman@malmo.se eller adelina.kamberi@malmo.se

Frågor och funderingar besvaras på kontaktuppgifterna nedan.

Vet du fler som möter unga malmöbor genom Ung i sommar? Tveka inte att vidarebefordra inbjudan!Inbjudan Sociala utvecklingsstrategin våren 2021
.pdf
Ladda ner PDF • 262KB

Comments


bottom of page