top of page

Hon vann "Elevator pitch" – vill skapa en gemensam trädgård på Kirseberg

Jenny Kirsten Bille vann Malmö Tillsammans "Elevator pitch" på Backanatten, med sin idé om en "Community Garden" som ska stärka samhörigheten i området.


Jenny Kirsten Bille vill anlägga en gemensam trädgård. Förutom att bidra till den fysiska miljön tror hon att det hade fått många positiva, sociala effekter i stadsdelen.Utgångspunkt i ett lokalt behov, en inkluderande ansats och ett fokus på samverkan och mobilisering av lokalt engagemang, samt en tydlig koppling till FN:s Globala hållbarhetsmål. Så motiverade juryn beslutet när Jenny Kirsten Bille utsågs till vinnare av Malmö Tillsammans “Elevator pitch“ på Backanatten i november.


– Det här är en plats där människor bryr sig om sin stadsdel, och man har en historia av att göra det, berättar Jenny Kirsten Bille.


– Kirseberg har mycket människor med olika bakgrund och i olika åldrar. Att skapa gemensamma miljöer i stadsdelen för dem tror jag skulle vara väldigt framgångsrikt. Det skulle leda till att sammanhållningen kvarstår och utökas, och att det blir lättare att komma in i området, säger hon.


Jenny Kirsten Bille flyttade till Kirseberg för drygt 13 år sedan, samtidigt som hon läste till landskapsingenjör i Alnarp. Från sovrumsfönstret har hon utsikt över gräsmattan bakom Kirsebergs kyrka – en stor grönyta inramad av träd.


Här är platsen där Jenny Kirsten Bille hoppas att det ska bli en trädgård med fokus på hållbarhet och långsiktig odling.– Jag har alltid tänkt “varför är det bara en gräsmatta?“. Det är en lekplats bredvid, men det är fortfarande en odefinierad yta. Jag har sett hur den har använts under åren och det har inte funnits någon optimal användning, säger hon.


Därför hoppas Jenny Kirsten Bille att man snart ska kunna ta det första spadtaget och skapa en “Community Garden“ på platsen – en öppen trädgård där Kirsebergsbor får vara med och odla såväl som skörda.


Fokus ska ligga på att odla hållbart och att odla sådant som inte kräver allt för mycket skötsel. Jenny Kirsten Bille vill se en trädgård som växer upp under flera år, och som odlas fram i etapper, snarare än ettåriga växter som man bara skördar en gång. Och det som odlas ska vara fritt för alla att skörda.


De olika kålsorterna som växer i Jenny Kirsten Billes egen trädgård är bra exempel på sånt som inte kräver så mycket skötsel och som kan växa i flera säsonger.


– Jag har haft min trädgård som experimentplats. Jag har provat ut växter som ger en stabil utemiljö som inte behöver så mycket skötsel. Man ska kunna skörda, platsen ska gynna bin och pollinerare och vara en bra plats rent hållbarhetsmässigt, säger hon.


Jenny Kirsten Bille tror också att en gemensam trädgård kan bidra till arbetet med att möta olika samhällsutmaningar.


– Att ha gemensamt ansvar för sin utemiljö, det tror jag gynnar alla egentligen, och att det kan bli en trygghetsfaktor och fungera ensamhetsförebyggande. Generationer kan mötas och lära av varandra, folk kommer med olika bakgrund och kan bidra med kunskap. Och en trädgård är en väldigt demokratisk plats – den växer, och vi växer, säger hon.

コメント


bottom of page